Monday, December 6, 2010

Penafian

Segala terbitan, rencana, artikel, gambar, rujukan, info, sketsa dan segala bentuk material lain adalah hanya sebagai bahan yang wa kumpul, salin, baca, dengar, tonton samada dari media internet ataupun televisyen dengan bertujuan untuk disimpan sebagai rujukan sendiri dan bukan bersifat komersial .

Terdapat juga beberapa artikel yang wa salin semula setelah mendapat keizinan secara verbal dari pemilik asalnya yang membenarkan artikel artikel tersebut disalin semula dan disebarkan tanpa perlu mendapatkan hitam putih. Ada sebahagian artikel yang wa terjemahkan sepenuhnya dari blog berbahasa Inggeris. Selainnya pula, ada yang wa jilidkan dari pelbagai sumber dan rangkumkan kedalam satu tajuk. 

Wa berlepas diri dari pertanggungjawaban diatas segala maklumat, pandangan , coretan, kritikan dan ketepatan fakta yang mana benar sewaktu ia diterbitkan .. Pembaca adalah dinasihatkan untuk mendapatkan rujukan lain sekiranya terdapat percanggahan yang meragukan .. harap maklum .. adios .. Karmic Luv Ye Oll ~!!